Văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
1855/UBND-KTTH 07/05/2020 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ. Phó chánh văn phòng: Hoàng Vũ Cảnh
1858/UBND-KGVX 07/05/2020 v/v đẩy mạnh triển khai Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ Chủ tịch UBND: Bùi Văn Quang
1711/UBND-KGVX 27/04/2020 Văn bản số 1711/UBND-KGVX ngày 27/04/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bùi Văn Quang
1231/UBND-KGVX 30/03/2020 Văn bản số 1231/UBND-KGVX ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v tăng cường ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bùi Văn Quang
30-CV/BTGTU 12/02/2020 Công văn số 30-CV/BTGTU ngày 12/02/2020 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy v/v Tuyên truyền phòng, chống dịch cúm gia cầm Bùi Đình Thi
22 - CT/TU 26/12/2019 Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Canh Tý năm 2020 Bí Thư: Bùi Minh Châu
6012/KH - UBND 26/12/2019 Triển khai quyết định số 362/QĐ - TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 Phó chủ tịch: Hồ Đại Dũng
109 - KH/TU 25/12/2019 Thực hiện chỉ thị số 37 - CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới Phó Bí Thư: Hoàng Công Thủy
5749/UBND - KTN 09/12/2019 Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm và dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý, Lễ hội xuân 2020 Phó chủ tịch: Nguyễn Thanh Hải
176/CV - CĐYT 23/09/2019 Phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên website cpcs.vn Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế: Hoàng Thị Minh Thắm
176/CV - CĐYT 23/09/2019 Phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên website cpcs.vn Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế: Hoàng Thị Minh Thắm
3794/KH - UBND 16/08/2019 Hành động tiến tới loại trừ lây nhiễm HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2019 - 2030 Chủ tịch UBND: Bùi Văn Quang
1939/UBND - KGVX 13/05/2019 Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019 Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Anh
1505/UBND 12/04/2019 Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 Phó chủ tịch: Nguyễn Thanh Hải

Giấy phép thiết lập số: 21/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 06/12/2018.