Phần thi chào hỏi Hội thi cán bộ ngành Y đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng cuả người bệnh năm 2019

Phần thi chào hỏi Hội thi cán bộ ngành Y đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng cuả người bệnh năm 2019Các video khác


Giấy phép thiết lập số: 21/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 06/12/2018.