Văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
354/KSBT - TTGDSK 14/05/2021 triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai năm 2021 PGĐ: Chu Thị Thu Nam
882/BC-KSBT 15/12/2020 Báo cáo Công tác Phòng ngừa, kiểm soát bệnh tật tháng 11 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2020 Giám đốc Nguyễn Trọng Oánh
121/TB-VP 08/02/2020 Thông báo: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tại buổi làm việc với Sở Y tế- cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Phó chánh VP: Hoàng Vũ Cảnh
121/TB-VP 08/02/2020 Thông báo: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tại buổi làm việc với Sở Y tế- cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Phó chánh VP: Hoàng Vũ Cảnh
1014/KH-HYT 25/09/2018 Triển khai truyền thông Về phòng, chống kháng thuốc Từ năm 2018 đến năm 2020
1092-QD-TTG 02/09/2018 Phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam TTg Nguyễn Xuân Phúc
18/2018/TT-BYT 22/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017ITT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá được, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
4933-QD-BYT 10/08/2018 Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng 111)

Giấy phép thiết lập số: 21/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 06/12/2018.