PGĐ phụ trách cùng tập thể cán bộ Khoa Sức khỏe sinh sản

Giới thiệu chung

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

 a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe bà mẹ, sức khỏe trẻ sơ sinh, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên, sức khỏe sinh sản nam giới; sức người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn; phòng chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản, dự phòng, điều trị vô sinh; phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực sức khỏe sinh sản;

 b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan;    c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

2. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo khoa

-  Trưởng khoa: BSCKI. Tô Thị Bích Nga

b. Số lượng cán bộ trong khoa

     Khoa có 8 cán bộ, trong đó: Thạc sĩ: 01, BSCKI: 01, CKSB: 02, Y sỹ sản nhi: 01, Nữ hộ sinh cao đẳng: 02, CN: 01

3. Các dịch vụ về chuyên môn và kỹ thuật

- Tư vấn và cung ứng các sản phẩm hỗ trợ về sức khỏe sinh sản: tư vấn các biện pháp KHHGĐ; tư vấn về chế độ dinh dưỡng, lao động, vệ sinh cho phụ nữ mang thai; tư vấn SKSS Nam học; tư vấn SKSS, SKTD cho VTN và thanh niên; tư vấn SKSS cho người cao tuổi;  tư vấn các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con; tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ; hướng dẫn các biện pháp dự phòng và phát hiện sớm các Ung thư sinh dục ….

- Phối hợp với trạm y tế xã, phường, thị trấn cung cấp các dịch vụ CSSKSS tại y tế cơ sở như: siêu âm ổ bụng; siêu âm sản phụ khoa; khám điều trị nhiễm khuẩn đường sinh sản; sàng lọc Ung thư CTC; điều trị tổn thương CTC bằng đốt điện (đốt lộ tuyến CTC, trích nang naboth, cắt polip CTC ….); phá thai an toàn…

- Phối hợp với Dân số thực hiện các chiến dịch truyền thông dân số gắn với việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại cộng đồng (dịch vụ về KHHGĐ, khám điều trị phụ khoa, bệnh LTQĐTD, sàng lọc KCTC, ung thư vú…)

- Phối hợp với khoa truyền thông giáo dục sức khỏe triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ.

- Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến huyện, xã về thực hiện Hướng dẫn Quốc gia khi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế về CSSKSS trên địa bàn khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

- Thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tuyến cơ sở về chăm sóc sức khỏe sinh sản theo Kế hoạch được giao.
 

Giấy phép thiết lập số: 21/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 06/12/2018.